Voor de realisatie en implementatie van websites is vaak een hoop te regelen.
Voor een eenvoudige website valt dat nog mee. Grotere organisaties hebben echter vaak meerdere belangen, meerdere afdelingen die hun informatie op een website willen laten zien. Los van de eigen organisatie zijn er ook vaak verschillende belangenorganisaties betrokken bij een nieuwe website.

Ook diverse leveranciers en diverse producten die worden aangeboden en waaruit een keus moet worden gemaakt.

Allereerst worden vastgelegd wat de inhoud en functionaliteit van de website wordt.
Ook moet er bepaald worden wat het meest belangrijke is en wat er eventueel later op de website kan komen.
Dit vergt een strakke begeleiding,

Mirantin Websites begeleidt dergelijke eenvoudige maar ook zeer complexe projecten. Wij hebben daarmee één doel voor ogen: uw website moet een succes worden binnen het vooraf bepaalde budget en binnen de gestelde tijd. Wij werken volgens algemene standaarden (of Prince2 of PMI) en geven u duidelijk inzicht in wat we doen, waarvoor en wat dat kost maar zeker wat dat oplevert! Kortom, wij zorgen dat uw internetproject succesvol wordt afgerond.